:חיפוש | כתבו עליי | תקנון האתר | הפוך לדף הבית
4.5 ומעלה - מומלץ מאוד (רוצו מהר למה אתם מחכים) 4 - 4.4 - סטנדרטי אך מומלץ (לשבת בכיף) 3.9 ומטה - לא מומלץ. קראו היטב את הדיווח
תקנון לאתר

מבוא:
התנאים המפורטים להלן מהווים הסכם משפטי מחייב בינך, הגולש,(להלן :"הגולש") לבין האתר "דורון מבקר במסעדות" (להלן: "ההסכם" ו"האתר" בהתאמה.
ההסכם בא להסדיר את תנאי השימוש והגלישה באתר "דורון מבקר במסעדות" ( להלן: "האתר"(

מאחר והאתר עוצב להעניק לך גלישה מהנה ואינפורמטיבית וכמו כן זרימה והחלפה של מידע על מסעדות, הינך נדרש לקרוא הסכם זה בקפידה.

אם אינך מסכים להוראה כלשהי מהוראות הסכם זה, עליך להימנע מהשימוש והגלישה באתר.

זכויות היוצרים ושאר זכויות היוצרים הקנייניות באתר שייכות לאתר – באופן בלעדי. גלישתך לאתר ושימושך בשירותים שבאתר, מהווה הסכמה לעמוד בתנאי ההסכם.


תנאי רשיון השימוש באתר:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. זכות השימוש באתר, באזורים הדורשים רישום, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הגולש לא יעביר לאחר את זכותו לשימוש באתר, ו/או אינפורמציה הקשורה באתר, בתמורה או שלא בתמורה. כמו כן מתחייב הגולש שלא לגרום במחדל להעברה ו/או להפצה כאמור.

3. הגולש מתחייב לא לנסות להרוס, לשנות או להתערב בבסיסי הנתונים באתר או בתוכנה ו/או חומרה ו/או במידע והתמונות המופיעים באתר בשום אופן או צורה. כמו כן מתחייב הגולש לא להפריע לשימושם של גולשים אחרים באתר.

4. מוסבר בזאת לגולש כי חלק מתכני האתר מהווה סקירה של המידע באתרים המקושרים ומקשר את התוכן של האתרים. לחיצה על קישור, תגרום לך לעזוב את האיזור שנמצא בשליטת החברה ועל כן האתר ו/או החברה אינם אחראים בשום צורה ואופן לתכנים או למעשים של אף אחד מהאתרים המקושרים. הכניסה לאתרים המקושרים הינה על אחריות הגולש בלבד.
  
מדיניות הפרטיות באתר:
5.  האתר מתאמץ להביא לך את המידע המעניין והטוב ביותר במידת האפשר ושנתפר, היכן שניתן, ע"פ צרכייך האישיים. כמו כן האתר מחוייב לשמור על פרטיותך ועל כן לא יאסוף שום פרט אישי עליך למעט פרטים שימסרו לאתר על ידך עם הרשמתך לאתר.
6. האינפורמציה שתמסור, תשמש אותנו אך ורק לצורך שיפור האתר בהתאם לצרכייך ומשלוח מייל על דיווחים חדשים באתר. מידע זה יהיה לשימושי האתר בלבד ולא יועבר לשום גורם חיצוני.

7) במידה ותחליט כי אינך מעוניין עוד להיות רשום לאתר ותרצה להפסיק את קבלת המידע על דיווחים חדשים במייל, תוכל לגרוע עצמך מהרשימה באמצעות לחיצה על הלינק המיועד לכך במייל האחרון אותו קבלת.
8). האתר עושה מאמצים רבים להביא לך בנוסף למידע הקיים באתר, קישורים נוספים ומעניינים הרלוונטיים לדיווחי המסעדות אשר אינם נמצאים תחת שליטתו של האתר. כשאתה נכנס לאחד מהקישורים הנ"ל, הינך עוזב את האיזור שנמצא בשליטת האתר, ועל כן האתר אינו יכולים לקחת אחריות על כל נושא שיכול לעלות בעיקבות גלישה לאתר אליו גלשת במידע הצבור אצלך וכמו כן אינה יכולה להיות אחראית לשירות ו/או למידע שניתן לך האתר אליו גלשת.
  
זכויות יוצרים וסימני מסחר:
10. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי האתר והשם "דורון מבקר במסעדות" מוגנים ע"פ חוקי זכויות היוצרים וכי "דורון מבקר במסעדות" מהווה סימן מסחר. על כן כל העתקה ועשיית שימוש בהם בניגוד לתנאי הרשיון מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית לפי חוק זכויות יוצרים.

11. זכויות היוצרים ויתר הקניין הרוחני בקוד המחשב היוצר את האתר, במידע , בגרפיקה, בחומר ובתמונות שבאתר שייכים באופן בלעדי לאתר .
12. האתר מכבד את זכויות היוצרים של אחרים, ואני מבקש מהגולשים לפעול באותה דרך. האתר יהיה רשאי בנסיבות לא הולמות, ובהחלטתו הבלעדית, לחסום את גישתם של גולשים שלא כיבדו זכויות יוצרים של אחרים ו/או של החברה.

13. אם נתקלת באתר "דורון מבקר במסעדות" במידע שהפר זכויות יוצרים, נבקשך להודיע לאתר ולתת מידע בעניין.
  
ילדים:
14. המידע המצוי באתר מיועד למבוגרים. אם הינך מתחת לגיל 14, הינך מתבקש להסתייע בהוריך ולהיות מלווה בהוריך בזמן ישום כל מעשה שנגרם בתוצאה מגלישתך באתר.
  
הכחשות:
15. המידע והקישורים המופיעים באתר, נאספו ע"י האתר לצורך מתן אינפורמציה לגולשים. האתר שואף להעניק לגולשים חשיפה למידע עדכני, אך אינו מתחייב לעדכן את המידע המופיע ו/או לתקנו.

16. יחד עם זאת, האתר שומר על זכותו לשנות ו/או לעדכן ו/או למחוק מהאתר כל מידע שהוא לרבות קישורים לאתרים, בכל זמן שהוא מבלי לתת כל הודעה על כך לגולשים.

17. האתר אינו מציג מביע או רומז על נכונות ו/או שלמות המידע המופיע באתר. כמו כן האתר ו/או מי מעובדיו, אינו לוקח אחריות על כל נזק היה וייגרם באופן ישיר ו/או עקיף מהגלישה באתר, ו/או שימוש במידע המופיע בו.

18. האתר ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיה לא יהיו אחראים לנזק היה וייגרם לך ו/או לצד ג\' נזק ישיר או עקיף כתוצאה מאי יכולתך להיכנס לאתר בכל זמן נתון. כמו כן החברה ו/או מי מעובדיה ו/או שלוחיה לא יהיו אחראים בגין וירוסים אשר נטען כי נגרמו לך מהגלישה באתר ו/או מהשירותים שהאתר העניק לך, ו/או כתוצאה מהסתמכותך על המידע המופיע באתר, ללא כל קשר להיקף ו/או סוג הטענה ו/או סוג הנזק שנטען כי נגרם לך.
כמו כן שימוש לא ע"פ תנאי הרשיון יגרום מיידית לביטול רשיון השימוש באתר.

19. עצם כניסתך לאתר, מהווה הסכמתך כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה בנדון.
  
שינויי מדיניות:
20. כל שינוי במדיניות רשיון השימוש והגלישה באתר יופיעו כאן.

הגולש לא יעשה שימוש במידע המופיע באתר לצורך יצירת אתר אחר.

האתר אינו אחראי לתוצאות השימוש באתר לרבות הפסד הכנסה ו/או הפסד רווח, עיכוב בפעילות הגולש ו/או נזק מסוג כלשהו לרבות בגין טעות בתוכנה, ו/או נתונים שגויים.

הגולש מצהיר כי הוא מבין את גודל הנזק שיכול להיגרם לחברה בגין הפרת תנאי הרשיון דלעיל, וכי יפצה את החברה בגין הפרת תנאי הרשיון דלעיל כולם או חלקם בין אם על-ידו או ע"י מי מעובדיו.
  
מקום שיפוט והדין החל:
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל אביב בלבד.
  

  
  

כניסה למשתמשים
אי-מייל:
סיסמא:
שכחתי סיסמא
   
סקר החודש:
לאן אתם שולחים אותי לדווח? הפעם איטלקיות (לחצו על שמות המסעדות)
רונימוטי
גוסטו
אמורה מיו
איל פסטיו
ארנסטו
תוצאות ההצבעה
קטגוריות מסעדות:
נעים להכיר
כשרות
משלוחים / TA
בשרים
עממיות / עדות
ארוחות בוקר
ת"א והסביבה
חיפה והצפון
ירושלים והסביבה
השרון
מרכז
דרום
דורון: 050-5199009 | doron@doronrest.co.il
Atar2b דורון מבקר במסעדות - כל הזכויות שמורות   2011   ©   |   עיצוב ובנית אתרים